Szkolenie
"Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników"

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zostały lub zostaną wyznaczone przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Celem szkolenia jest zapoznanie z przyczynami powstawania pożarów, z zagrożeniami pożarowymi, zasadami gaszenia pożarów, organizacją ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, ewakuacją pracowników ze strefy zagrożonej pożarem a także sposobem informowania pracowników o zagrożeniach ww. zakresie.

Tematyka szkolenia:

  1. Zasady organizacji i ochrony przeciwpożarowej.
  2. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
  3. Oddziaływanie pożarów na konstrukcje budowlane.
  4. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe.
  5. Ogólne zasady gaszenia pożarów (środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy).
  6. Strefy pożarowe. Znaki bezpieczeństwa, drogi pożarowe, drogi ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne.
  7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wypadek pożaru.
  8. Ewakuacja pracowników ze strefy zagrożonej pożarem - praktyczne ćwiczenia.
  9. Ćwiczenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.
Termin szkolenia do idywiwudualnego uzgodnienia.

Serdecznie zapraszamy.

..:: KONTAKT ::..
"RADRAM" DORADZTWO, USŁUGI, SZKOLENIA
Radosław Ramut
adresBiuro - w Jaśle, ul. Staszica b/n,
38-200 Jasło
telefon  503 404 662 lub 797 170 433
(14) 673 11 66

NIP 872-202-83-48
REGON 851 983 878
REGON 180 900 474

ING BANK ŚLĄSKI Oddział Jasło
Nr konta: 89 1050 1458 1000 0022 9302 7682

Przed wizytą w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.