Witam

Nazywam się Radosław Ramut i jestem właścicielem doradczo-usługowo-szkoleniowej firmy spe­cja­li­zu­ją­cej się w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony dan­ych osobowych i szkoleniach z powyższego zakresu.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uni­wer­sy­te­tu Mari Curie-Skłodowskiej oraz Studia Po­dy­plo­mo­we w zakresie "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" na Politechnice Krakowskiej i je­dno­cze­śnie "Prawo Pracy" na Uniwersytecie Jagielońskim dające mi specjalizację z zakresu prawa pracy. Posiadam również ukończony kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Od roku 2000 zajmuję się propagowaniem prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w środowiskach uczącej się młodzieży. Prowadzę również liczne wykłady - seminaria dotyczące ochrony danych osobowych i związanych z tym niezbędnych wewnątrzzakładowych uregulowań.

W 2004 r. rozpocząłem swoją pracę zawodową w państwowych organach nadzoru nad warunkami pracy gdzie przez kolejnych 8 lat zdobywałem niezbędne doświadczenie.

Od 2006 roku jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy gdzie uczestniczę w licznych szkoleniach z powyższego zakresu.

W zależności od potrzeb zatrudniam kompetentnych specjalistów, którzy potrafią stawić czoła każdemu problemowi.

Z wyrazami szacunku:

WŁAŚCICIEL
"RADRAM" DORADZTWO, USŁUGI, SZKOLENIA


..:: KONTAKT ::..
"RADRAM" DORADZTWO, USŁUGI, SZKOLENIA
Radosław Ramut
adresBiuro - w Jaśle, ul. Staszica b/n,
38-200 Jasło
telefon  503 404 662 lub 797 170 433
(14) 673 11 66

NIP 872-202-83-48
REGON 851 983 878
REGON 180 900 474

ING BANK ŚLĄSKI Oddział Jasło
Nr konta: 89 1050 1458 1000 0022 9302 7682

Przed wizytą w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.