Obsługa kadrowa

RADRAM świadczy usługi dla firm w zakresie obsługi pracowniczej (kadrowej). Prowadzimy dla firm tzw. zewnętrzny dział personalny. Dzięki gruntownej znajomości regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, oraz doświadczeniu zawodowemu - oferujemy Państwu rzetelną, pełną i fachową obsługę kadrową.

Obsługa działu kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji. Podejmując się prowadzenia działu kadr w imieniu Klienta bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań, W zakresie obsługi kadrowej zapewniamy również gwarancję poufności, postępowania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także wysoką jakość świadczonych usług.

Nasze wsparcie w zarządzaniu personelem oferujemy w dwóch formach:
po pierwsze jako stałe, outsourcingowe przyjęcie obowiązków tzw. zewnętrznego "kadrowca" tj.
 • Nawiązywanie stosunku pracy - przygotowanie umów o pracę, w tym także umów tzw. kon­tra­kto­wych
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie wymaganych prawem dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,
 • Szczegółowe określenie różnych uprawnień pracowniczych, m.in. wymiaru urlopów, okresu wypowiedzenia itp.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia np. historii za­tru­dnie­nia i stażu pracy, zestawień wszystkich urlopów
 • Monitorowanie wszelkich ważnych dat związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. roz­wią­za­nia umowy o pracę , obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami
 • Sporządzanie i nadzór nad poprawnością umów cywilnoprawnych, zlecenia i o dzieło, za­wie­ra­nych z pracownikami z uwzględnieniem wewnętrznej specyfiki danej firmy
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników Klienta związanych w szczególności z za­tru­dnie­niem, otrzymywanymi zasiłkami i wynagrodzeniem oraz innych dokumentów uzgodnionych z Klientem
 • Wystawianie i wysyłanie do pracowników świadectw pracy oraz innych dokumentów zwią­za­nych z zakończeniem zatrudnienia.
 • Konsultacje i porady dla Klienta w bieżących sprawach pracowniczych
lub po drugie jako doraźna pomoc w sytuacjach wymagającej natychmiastowej konsultacji lub znalezienia najlepszych rozwiązań, np. konflikt pracowniczy, konieczność wprowadzenia regulaminu pracy, odpowiedzialności materialnej pracowników, albo sprawdzenia czy dokumentacja kadrowa prowadzona jest prawidłowo, reprezentacja Klienta przed PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej - dostarczanie odpowiednich danych, udzielanie wyjaśnień.

Jesteśmy w stanie, w krótkim czasie, doprowadzić zaniedbaną dokumentację pracowniczą do obowiązującego standardu w zakresie prawa pracy.

Prowadzimy również doradztwo w zakresie prawa pracy:

W związku z zatrudnianiem pracowników mogą pojawić się sytuacje problematyczne, wymagające natychmiastowej konsultacji np.: wypadek przy pracy, nietrzeźwość, pozostawanie w miejscu pracy w niedozwolonym czasie, i inne problemy, dlatego jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę.

..:: ZAPEWNIAMY ::..
- profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
- zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
- poufność wszelkich danych
- indywidualne podejście do każdego z klientów
..:: KONTAKT ::..
"RADRAM" DORADZTWO, USŁUGI, SZKOLENIA
Radosław Ramut
adresBiuro - w Jaśle, ul. Staszica b/n,
38-200 Jasło
telefon  503 404 662 lub 797 170 433
(14) 673 11 66

NIP 872-202-83-48
REGON 851 983 878
REGON 180 900 474

ING BANK ŚLĄSKI Oddział Jasło
Nr konta: 89 1050 1458 1000 0022 9302 7682

Przed wizytą w naszym biurze prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.